# #
България, гр. Провадия, ул. С. Врачански 1 0899 855 010 pendoz_penev@abv.bg

Индивиуално иглу за телета модел Compact

Иглуто за телета модел Compact е направено, така че да спестява пространство и пари

Моделът Compact е подходящ за по-малки телета.

 Лесен за почистване, придвижване и съхранение

Отворът в задната част на иглуто е идеален за лесно постилане и подобряване на вентилацията вътре в иглуто.