# #
България, гр. Провадия, ул. С. Врачански 1 0899 855 010 pendoz_penev@abv.bg

Cidmax

Киселинен дезинфекционен разтвор за измиване на доилна инсталация и млекоохладителни съдове.
Подходящ е за системи с автоматично дозиране.
Доза: 50-80 мл/10литра вода
Предлага се в опаковки от 25 литра и 60 литра