# #
България, гр. Провадия, ул. С. Врачански 1 0899 855 010 pendoz_penev@abv.bg

Доилна зала за крави тип Паралел

Доилна зала за крави тип Паралел

Чрез доилните зали на DeLaval  може да повишите производителността и добива на мляко, като същевременно намалите разходите за литър мляко.

Доилните зали на DeLaval  тип паралел ви предоставят:

·         Бързо и ефективно доене

·         Бърз трафик на животните

·         Здрава и надеждна конструкция